درس خارج فقه بازی های رایانه ای 99 – 1400

صوت و متن درس خارج فقه بازی های رایانه ای سال تحصیلی 99 – 1400

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 1 98/06/30  تبیین سیر مباحث و مسائل سال تحصیلی 99-00
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12  
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
جلسه 19
جلسه 20
جلسه 21
جلسه 22
جلسه 23
جلسه 24
جلسه 25
جلسه 26
جلسه 27
جلسه 28
جلسه 29
جلسه 30
جلسه 31
جلسه 32
جلسه 33
جلسه 34
جلسه 35
جلسه 36
جلسه 37
جلسه 38
جلسه 39
جلسه 40
جلسه 41
جلسه 42
جلسه 43
جلسه 44
جلسه 45
جلسه 46
جلسه 47
جلسه 48
جلسه 49
جلسه 50
جلسه
جلسه
جلسه

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.