درس خارج فقه بازی های رایانه ای

صوت و تقریرات درس خارج فقه بازی های رایانه ای                       

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا

جهت دریافت صوت و متن دروس، بر اساس محتوای ارائه شده در هر سال، سال تحصیلی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

اهم مباحث مطرح شده:

 • بررسی تعاملات غیر قماری

اهم مباحث مطرح شده:

 • باز پژوهی ادله قمار
 • بررسی تطبیق عنوان قمار بر اقسام پرداخت
 • بررسی تطبیق قمار بر اقسام پرداخت کننده و اقسام مورد پرداخت و اقسام جهت پرداخت
 • راه های تشخیص جهت پرداخت

اهم مباحث مطرح شده:

 • موضوع شناسی فقی بازی های رایانه ای
 • موضوع شناسی لهو، لعب، لغو در بازی های رایانه ای
 • بازپژوهی ادله لهو و کشف مراد از لهو محرم
 • موضوع شناسی تعاملات در بازی های رایانه ای
 • بررسی اقسام تعاملات مالی در بازی های رایانه ای
 • بازپژوهی ادله قمار

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.