درس فقه تربیتی بازی های رایانه ای سال تحصیلی 98 – 99

آخرین فایل های صوتی و متنی درس فقه تربیتی بازی های رایانه ای
سال تحصیلی 98 – 99

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
صوت
جلسه 1 98/07/13
جلسه 2 98/07/18
جلسه 3 98/08/11
جلسه 4 98/08/12
جلسه 5 98/08/18
جلسه 6 98/08/19
جلسه 7  98/08/25
جلسه 8 98/08/26 
جلسه 9  98/09/02
جلسه 10  98/09/03
جلسه 11 98/09/09 
جلسه 12 98/09/10 
 

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.