درس خارج فقه بازی های رایانه ای 98 – 99

فایل های صوتی و متنی درس خارج فقه بازی های رایانه ای سال تحصیلی 98 – 99

جلسه تاریخ موضوع تقریرات
حجت الاسلام
درخشان دوست
صوت
جلسه 1 98/06/30  بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 2  98/06/31 بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 3 98/07/01  بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 4 98/07/02  بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 5  98/07/06 بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 6  98/07/08 بررسی تطبیقی مصادیق قمار در بازی های رایانه ای
جلسه 7 98/07/09 
جلسه 8  98/07/10
جلسه 9  98/07/13
جلسه 10  98/07/15
جلسه 11 98/07/16 
 
 
 
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
97/07/07

تمام حقوق برای مرکز دانش بازی های رایانه ای محفوظ می باشد.